Haberler

G─▒da Tar─▒m ve Hayvanc─▒l─▒k Bakan─▒ Ahmet E┼čref Fak─▒baba ya sunulan rapor.

Ni─čde ─░li Dam─▒zl─▒k Koyun Keçi Yeti┼čtiricileri Birli─či
Ni─čde Ekonomisi Hayvansal Bazadaki S─▒k─▒nt─▒lar─▒
 
         1 – ─░limizde Tar─▒m ve Hayvanc─▒l─▒k Bakanl─▒─č─▒ Tar─▒msal Ara┼čt─▒rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü─čü ile uygulamakta oldu─čumuz Halk Elinde Ülkesel Akkaraman Islah projesi Kapsam─▒ndaki koyunlara 40.00TL ve Kuzulara 40.00tl olmak üzere destekleme ç─▒kmaktad─▒r. Bununla birlikte Hayvansal Destekleme kapsam─▒nda Islaha dahil olmayan koyun ve keçilere 25.00 TL destleme veriliyor olup ─▒slah projesine dahil koyunlar destekleme alamamaktad─▒r. Ni─čde ekonomisine her y─▒l proje kapsam─▒nda  %30 dam─▒zl─▒k ayr─▒lt─▒l─▒p hayvansal bazda  destekleme sa─člayan projelerdeki koyun ve keçilerinde 25.00 Tl lik desteklemeden yararland─▒r─▒lmas─▒n─▒ istiyoruz. 
          2 – ─░limizde di┼či hayvan kesimi tamamen yasaklanmal─▒d─▒r. Her ne kadar geçen sene bu bakanl─▒kça yasaklanm─▒┼č olsada tam uygulanmam─▒┼čt─▒r. Kesime gidecek hayvanlar─▒n veteriner Hekim gözetiminde ve dam─▒zl─▒k de─čerini yitiren di┼či hayvanlar olmal─▒d─▒r.
          3 – ─░limizde erken kuzu kesiminden vazgeçilmelidir. Erken kuzu kesimi hem et üretimine hemde ekonomiye sekte vurmaktad─▒r. Erken kuzu kesiminin önlenebilmesi için gerekirse ek destekleme verilmelidir.
         4 – Ayr─▒ca Birli─čimiz taraf─▒ndan Bakanl─▒─ča sunulan 2 adet ─▒slah projesinin onaylanmas─▒n─▒ bekliyoruz. Bunlar Uluk─▒┼čla Akkaraman koyun Islah─▒ projesi ve Çukurkuyu Akkaraman koyun ─▒slah projeleridir. Bu projelerin onaylanmas─▒  hem hayvanlar─▒n daha kaliteli olmas─▒n─▒, et ve süt de─čerlerinin artmas─▒n─▒ hemde Ni─čde ekonomisine katk─▒ sa─člamas─▒ aç─▒s─▒ndan önemlidir.
          5 – ─░limizde Süt toplay─▒c─▒lar─▒ ve fabrikalar taraf─▒ndan Koyun ve keçi sütü al─▒m─▒ olmad─▒─č─▒ için koyunlar─▒n sa─č─▒m─▒ yap─▒lmamaktad─▒r.
         6 – KOP kapsam─▒nda ilimize %80 hibeli koç ve teke desteklemelerinin aç─▒lmas─▒n─▒ istiyoruz.
          7 – ─░limizde uygulanmakta olan 6 adet Halk Elinde Ülkesel Akkaraman Islah Projesinde her y─▒l 7.000 di┼či ve 2.100 adet erkek dam─▒zl─▒klar ay─▒rt─▒lmakta olup, hayvan mevcudu artmas─▒ bak─▒m─▒ndan büyük katk─▒da bulunmaktad─▒r.
Ancak ilimizde uygulanmakta olan Halk Elinde Ülkesel Akkaraman Islah Projelerindeki, her projede 6.000 koyun ve 300 koç mevcudu olan projelerin üretimi artt─▒rmak için anaç koyun say─▒s─▒n─▒n 10.000 di┼či ve erkek merteryal say─▒s─▒n─▒n 500 olmas─▒ halinde ilimizdeki hayvan mevcudunun üretimi ileri seviyeye ula┼čm─▒┼č olacakt─▒r.
          8- ─░limiz s─▒n─▒rlar─▒ içerisinde meralar zaman zaman tecavüz edilerek tar─▒m arazisine kat─▒larak hayvanlar─▒n otlatma alanlar─▒ dar─▒lt─▒lm─▒┼č olup Tar─▒m ─░l Müdürlü─čü Mera komisyonu taraf─▒ndan daha titiz davran─▒larak, meralar─▒n eski haline getirtilmesi hususunda tar─▒m il müdürlü─čünün daha duyarl─▒ olmas─▒ talebimiz vard─▒r.
         9 – Küçükba┼č hayvanlara tak─▒lan ulusal küpelerin küçükba┼č hayvanlar─▒ kay─▒t alt─▒na alabilmemiz için Tar─▒m il müdürlüklerine zaman─▒nda ula┼čt─▒r─▒lmas─▒n─▒ bekliyoruz.
         10 – Küçükba┼č hayvansal desteklemelerinde üretimi artt─▒rabilmemiz için her y─▒l ödenen 25 Tl destekleme ücretinin 50 Tl gibi bir makul seviyeye getirilmesini arzu ediyoruz.
         11 – Ni─čde ilimizde geçimin tar─▒ma dayal─▒ olmas─▒ndan dolay─▒ ve tar─▒m─▒ geli┼čtirmeye yönelik IPARD kapsam─▒na ilimizin al─▒nmas─▒n─▒ istiyoruz.
    
      
 
 
 
 
 
 
                           
 ├çi├žek A┼č─▒s─▒ Zaman─▒

Birli─čimizin sorumlu Müdürü Nam─▒k Kemal DEM─░RDO─×AN Çiçek A┼č─▒s─▒nda...

2018 Y─▒l─▒ Gen├ž ├çift├ži M├╝racaat S├╝reci

2018 y─▒l─▒ program─▒na ili┼čkin Tebli─č 24.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede yay─▒mlanarak yürürlü─če girmi┼čtir.
Bu projeye ┼čartlar─▒ uyan Genç Çiftçiler 2-30 Nisan 2018 tarihleri aras─▒nda ba┼čvurabilecek. Ön ba┼čvurular─▒n web tabanl─▒ "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzant─▒l─▒ yaz─▒l─▒m üzerinden, kesin ba┼čvurular─▒n ise yerle┼čim biriminin ba─čl─▒ oldu─ču ─░l ve ilçe müdürlüklerine ┼čahsen yap─▒lmas─▒ gerekmektedir.
Ba┼čvurular, illerde vali veya vali yard─▒mc─▒s─▒ ba┼čkanl─▒─č─▒nda kurulan komisyonlar taraf─▒ndan de─čerlendirilecek olup, de─čerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözle┼čmeleri, ilgili GTHB ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmas─▒na ba┼članacakt─▒r.
Bu y─▒l, di─čer y─▒llardan farkl─▒ olarak "çok y─▒ll─▒k yem bitkisi üretimi" ile "ar─▒ sütü ve ana ar─▒ yeti┼čtiricili─či" de desteklenen projeler içerisinde yer alacakt─▒r.
Hibe deste─činden faydalanacak çiftçilerde, ilgili Tebli─čin yay─▒mland─▒─č─▒ tarih olan 24.03.2018 itibar─▒yla 18 ya┼č─▒n─▒ doldurmu┼č ve 41 ya┼č─▒ndan gün almam─▒┼č, ücretli çal─▒┼čan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanl─▒─č─▒n di─čer hibe program─▒ndan faydalanmam─▒┼č olma ┼čart─▒ aranacak.

nigdekoyunkeci.org

Bug├╝n:5 

Tekil:3994 

Ayl─▒k:471  

Toplam Ziyaret:29966